Ouders van kinderen met een zeer moeilijk te behandelen epileptie kunnen bij Stichting Finn om financiële ondersteuning vragen. Deze ondersteuning kan ingezet worden voor:

  1. aanschaf hulpmiddelen,
  2. aanpassingen aan de woning zodat het kind thuis kan blijven wonen,
  3. medisch advies
  4. bekostiging therapieën welke (nog) niet vergoed worden door de verzekeringsmaatschappijen.
  5. praktische huishoudelijke en/of logistieke hulp
  6. anders….

Een verzoek voor ondersteuning kunt u per email indienen via [email protected].

Stichting Finn neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op om het verzoek te bespreken. Indien u wilt kunt u vervolgens in de rubriek “Lotgenoten” het verhaal van uw kind opnemen.

 

GEBODEN ONDERSTEUNING

Stichting Finn heeft sinds haar oprichting tientallen kinderen en gezinnen geholpen. Ons doel is een zo gelukkig mogelijk gezinsleven te creeeren. Stichting Finn heeft de visie dat niet de handicap het probleem is, maar het gebrek aan een optimale leefomgeving voor de kinderen en hun families. Stichting Finn zet zich met hart en ziel in voor de kinderen, hun ouders en de broertjes en/of zusjes. Het zijn vaak kleine aanpassingen die een levensgroot verschil kunnen maken. Ons motto daarbij is snelheid en oplossingsgerichtheid. Het leven is immers soms al zwaar genoeg.

Hieronder vindt u een selectie van de kinderen, gezinnen en organisaties die door Stichting Finn zijn geholpen. Uitsluitend met uw hulp kunnen wij hiermee doorgaan; daarom vragen wij dan ook blijvend om uw  steun!


Ouders van de meervoudig complex gehandicapte Sam die doof en blind is zochten wegen om met hun kind iets te ondernemen. Zij wensten met hun kindje te kunnen fietsen zodat hij de wind in de haren zou kunnen voelen en het gevoel van beweging kon ervaren. De gemeente vergoedde echter alleen de zitvoorziening voor een vervoersmiddel. Stichting Finn ondersteunde hen in de aanschaf van een speciale fiets zodat zij hun zoontje in het gezicht kunnen aankijken om hem in de gaten te kunnen houden.

Voor een gezin dat een zware tijd doormaakte tijdens een opname van de moeder, is voor de broertjes,  zusjes  en vader van het gehandicapte jongetje dat niet meer thuis woont een dagje uit in Blijdorp georganiseert inclusief vervoer.

Sommige kinderen moeten voor hun eigen veiligheid overdag een helm op zodat zij zich niet te zeer bezeren wanneer zij vallen tijdens een aanval. Stichting Finn heeft voor een meisje een nieuwe helm gefinancieerd omdat de aangeboden helm door de verzekeringsmaatschappij niet goed was door verkeerde opmetingen en bovendien niet passend bij een jong meisje . Er is een nieuwe helm opgemeten en er is een hippe versie gekozen. Zoals het ook hoort bij een mooie meid!

De ouders van 8-jarige Karel hadden geen mogelijkheden meer om hun zoon op een acceptabele manier te vervoeren. Hierdoor werd het hele gezin immobiel. Door hun doorzettingvermogen en het bundelen van diverse krachten zijn Karel’s ouders inmiddels de glunderende bezitters van een aangepaste auto. De mogelijkheid om zich nu goed te verplaatsen maakt de wereld een stuk groter en dat brengt groot geluk met zich mee. Stichting Finn heeft hieraan bijgedragen door een deel van de kosten op zich te nemen.

Zo komt Jack na 3,5 jaar in een epilepsie centrum gewoond te hebben weer thuis. Voor hem heeft de stichting een ballenbak aangeschaft. Hiermee is er een keuze in zinvolle dagbesteding en wordt zijn ontwikkeling gestimuleerd.

De families Hernandez & Rodriguez in de Dominicaanse Republiek worden ondersteund in hun medisch traject met twee kinderen met moeilijk te behandelen epilepsie.

Voor Daan is een campingbed aangeschaft; misschien heel gewoon voor een dreumes maar niet voor een groter kind dat meervoudig verstandelijk en lichaamlijk gehandicapt is. Nu kan hij eindelijk ook eens uit logeren…..

De Vereninging van ouders met een kind met moeilijk te behandelen epilepsie is geholpen met het maken van een algemene brochure om nieuwe gezinnen al in het ziekenhuis te kunnen informeren en de weg naar de oudergroep onder de aandacht te brengen.

Jantien heeft na een zeer onzekere en moeilijke tijd haar zoontje van 1 jaar  verloren. Hij is ’s nachts gestorven, waarschijnlijk door epileptische aanval  waar hij niet meer uit kwam. Stichting Finn ondersteunt Jantien in het behalen van haar rijbewijs. Deze onvervulde wens van haar inspireert haar om stap voor stap haar leven weer op te bouwen.

SOS-MIES (stichting ouder support moeilijk instelbare epilepsie & syndromen) heeft een gezinsdag georganiseerd voor alle (zieke) kinderen en broertjes en zusjes en hun ouders. Een dag om met elkaar plezier te maken en weer energieker en met meer vertrouwen de eeuwige strijd tegen de epilepsie aan te gaan. De stichting heeft op deze dag alle aanwezigen de lunch aangeboden.

Annabel is 7 jaar en wordt verzorgd door pleegouders en is meervoudig complex gehandicapt. Haar handicap is progressief. Ze kan niet zien, weinig horen, heeft vaak longinfekties en heeft epilepsie. Om meer spelmogelijkheden te hebben heeft Stichting Finn de aanschaf van een vibratiemat met muziek gefinanciert.

Kinderhospice De Glind organiseerde een familiedag om kinderen, ouders en broertjes en zusjes op een ontspannen manier bij elkaar te brengen. Stichting Finn deed een financiele bijdrage voor deze dag ten behoeve van de drankjes.

Een familie wil graag hun volwassen gehandicapte dochter in rolstoel meenemen naar het geboorteland van de moeder voor een bijzondere familiebijeenkomst. Stichting Finn ondersteunde dit door een bijdrage in de kosten om in alle randvoorwaarden te voorzien zodat het een reis werd om nooit te vergeten.

Stichting Finn heeft een familie een jaar lang financieel ondersteuning geboden.De familie heeft 5 kinderen waarvan meerdere met neurologische problemen (waaronder epilepsie). Door ziekte van beide ouders waren zij onvoldoende in staat een volledig te werken.

Stichting de Snoezelbus verzorgt snoezelen op locatie vanuit een omgebouwde bus. Snoezelen is ontspannen in een ruimte waarin voorwerpen, beelden, kleuren, geuren en geluiden de zintuigen aangenaam prikkelen. Voor verstandelijk gehandicapte kinderen gaat er tijdens het snoezelen vaak een wereld open. Stichting Finn heeft dit initiatief gesteund met een bijdrage.


De lijst is nog vele malen langer. Met relatieve kleine bedragen kunt u  een groot verschil maken. Door deze gezinnen te helpen met praktische zaken hopen wij hen moed en kracht te geven om elke keer weer positief door te gaan. Dáárom vragen wij wederom om uw steun.