Stichting Finn heeft als doel kinderen met epilepsie en andere handicaps plus hun ouders te ondersteunen op een dusdanige wijze dat zij een échte en eerlijke kans krijgen zich te blijvend te ontwikkelen en daarmee een gelukkig leven te leven.

Stichting Finn wil deze (zwaar) gehandicapte kinderen brede en blijvende steun bieden. Om ons doel te realiseren zijn ruime financiële middelen noodzakelijk.

Deze steun kan bestaan uit aanschaf hulpmiddelen, aanpassingen aan de woning zodat het kind thuis kan blijven wonen, medisch advies uit vanuit het buitenland en bijvoorbeeld bekostiging therapieën welke (nog) niet vergoed worden door de verzekeringsmaatschappijen.